void

Advertisements

One comment

  1. moster

    Kom att tänka på den skräckfyllda båtresan från Skottland till Göteborg år 2000…. Jag är nog en riktig landkrabba. Att sitta i en eka på en insjö (Lego?) räcker bra för mig:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s